• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี