• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ