• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านความมั่นคง และการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก สถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลงวันที่ 22 ก.ย. 2565 17:02 น.

จำนวนผู้อ่าน 339 คน