• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี​ ​เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้า​ ส่วนภูมิภาค​ เขต​ 2​ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)​ อุบลราชธานี​ เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ลงวันที่ 8 ก.ย. 2565 16:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 328 คน