• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและถนนเฉลิมพระเกียรติ

ลงวันที่ 14 ก.ย. 2565 16:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 318 คน